Aktualności

Logo BIP
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka


Menu główne


Jak nie należy montować wodomierzy

28 marca 2023
Zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i prawnymi, miejsce wbudowania wodomierza powinno być łatwo dostępne do montażu, demontażu i obsługi, wygodne dla odczytu.
Wodomierz nie powinien być narażony na uderzenia lub wibracje wzbudzane pracującymi w sąsiedztwie urządzeniami, a także zbyt wysoką temperaturą otaczającego powietrza oraz zanieczyszczeniem, zalaniem wodą i korozyjnym działaniem środowiska zewnętrznego. Temperatura w miejscu wbudowania nie powinna być niższa niż 4°C. Przed i za wodomierzem należy przewidzieć zamontowanie zaworów celem odcięcia dopływu wody w przypadku konieczności wymontowania dla dokonania przeglądu lub naprawy, przy czym należy stosować zawory posiadające możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego.

Tak mówią przepisy i teoria.
Jednak rzeczywistość dość mocno odbiega od teorii i często stwierdzamy rozwiązania techniczne , które potrafią nas zaskoczyć.

Nagminne jest zabudowywanie wodomierzy w sposób uniemożliwiający ich późniejszą wymianę lub przenoszenie w miejsca , które trudno uznać za dostępne. Lokalizacja wodomierza przy muszli klozetowej lub we wnękach, pod schodami, szafkami itp. , staje się powszechne i dopiero przy konieczności wymiany wodomierza z powodu utracenia cech legalizacyjnych lub awarii – zadajemy sobie pytanie - dlaczego to zostało tak wykonane?

Poniżej prezentujemy przykłady niewłaściwego montażu lub lokalizacji wodomierza.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Dariusz Łącki (2023-03-28 15:41:03)
Informację zmodyfikował(a): Dariusz Łącki (2023-03-28 15:41:10)
Liczba odwiedzin: 1599

Stopka

Zamknij