Kanalizacja

Logo BIP
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka


Menu główne


Sieć kanalizacji sanitarnej

W zarządzie Spółki znajduje się 193,15 km sieci kanalizacyjnej (w tym 91 przepompowni ścieków). Sukcesywna rozbudowa infrastruktury w zakresie zagospodarowania ścieków bytowych - finansowana przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, a w szczególności dotacji i preferencyjnych pożyczek - spowodowała, że stopień skanalizowania terenu gminy wynosi 98 % .
Obecnie na 27 miejscowości na terenie Gminy, 25 jest w 100% skanalizowanych i są to wszystkie miejscowości ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Na podłączenie do funkcjonującego systemu kanalizacji sanitarnej - pozostały tylko miejscowości Michałów i Pęczków – które zamieszkuje około 250 mieszkańców.

Średzka Woda Sp. z o.o. mając na uwadze rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego skupia swoje działania w kierunku:

  • budowy kolektorów zbiorczych i odcinków rozdzielczej kanalizacji sanitarnej na terenach północnych miasta (osiedle Winna Góra) oraz obrębu Komorniki,
  • uszczelnienia istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Środzie Śląskiej (Osiedle Piastowskie),
  • budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta,
  • budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Michałów i Pęczków,
  • udoskonalenia systemu monitoringu urządzeń kanalizacyjnych w kierunku zdalnego sterowania poszczególnymi obiektami.

 

Liczba odwiedzin: 1354

Stopka

Zamknij