O spółce

Logo BIP
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka


Menu główne
Spółka Średzka Woda powstała 2 grudnia 2005 r., z przekształcenia Zakładu Budżetowego Średzka Woda, w której Gmina Środa Śląska posiada 100% udziału.
Firma zatrudnia obecnie ok. 60 osób. Dynamiczny rozwój Spółki oraz wykwalifikowana kadra poprawia w znacznym stopniu jakość usług związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków. Sukcesywna rozbudowa infrastruktury, przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, w szczególności dotacji i preferencyjnych pożyczek, spowodowała, że stopień skanalizowania terenu gminy wynosi 98 %.
Przedsiębiorstwo jest spółka komunalną i działa na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska. Funkcję Prezesa Zarządu od 2007 roku do 2022 roku - pełnił Antoni Biszczak, a od roku 2023 firmą zarządza Romuald Siek.

Średzka Woda Sp. z o.o. jest jednostką organizacyjną do zadań gminy i zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności miasta i gminy Środa Śląska, takich jak:

  1. zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  2. zaopatrzenie w wodę i obsługa ujęć wody i stacji uzdatniania wody,
  3. budowa i remonty sieci oraz przyłączy wodno -kanalizacyjnych,
  4. gospodarka osadami ściekowymi.
Liczba odwiedzin: 1834

Stopka

Zamknij