Zasady montażu wodomierza ogrodowego (podlicznika)

Logo BIP
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
Cofnij


Zasady montażu wodomierza ogrodowego (podlicznika)

MONTAŻ WODOMIERZA OGRODOWEGO - DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

(uzyskanie zgody oraz procedura montażu)

Odbiorca usług, który ma zawartą umowę na dostawę wody i odbiór ścieków ze Średzką Wodą Sp. z o.o. ma prawo zamontować wodomierz odliczający wodę przeznaczoną na cele podlewania ogrodu przydomowego. W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:
  1)Złożyć pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych w celu zamontowania dodatkowego wodomierza (do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków - podlicznika) dostępny na naszej stronie w zakładce Wnioski (wniosek nr 10),
  2) Przedsiębiorstwo wydaje ww. warunki w formie pisemnej wraz ze schematem montażu wodomierza do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody,
  3) Wykonanie przebudowy instalacji oraz montaż podlicznika Odbiorca dokonuje we własnym zakresie. Przedsiębiorstwo nie świadczy usług montażu wodomierzy ogrodowych,
  4) W tym celu należy przygotować instalację ogrodową zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Montowany wodomierz musi spełniać parametry techniczne określone w warunkach,
  5) Następnie należy zgłosić się do Średzkiej Wody Sp. z o.o. po odbiór wodomierza (podlicznika) na wodę bezpowrotnie zużytą, telefonicznie lub wysłać zlecenie dostępne na naszej stronie w zakładce Zlecenia (zlecenie nr 2),
  6) Usługa polega na weryfikacji poprawności wykonanej instalacji, sprawdzenia zgodności wodomierza z wytycznymi w otrzymanych warunkach technicznych, plombowanie podlicznika oraz zaprogramowanie nakładki do odczytu zdalnego. Na podstawie tego zlecenia Państwa wodomierz zostanie wprowadzony do bazy danych i będzie mógł służyć do odliczania wody bezpowrotnie zużytej. Koszt usługi zgodnie z cennikiem,
  7) W przypadku zamontowania wodomierza innego typu niż zalecanego w wydanych warunkach Przedsiębiorstwo nie zatwierdzi odbioru i będzie obowiązywać abonament wynikający z obowiązującej taryfy.

UWAGA!: Obowiązkiem właściciela wodomierza jest dbanie o jego stan, sprawne działanie oraz dokonywanie regularnej legalizacji. Podlicznik należy wymieniać co 5 lat. Nakładkę do odczytu zdalnego należy wymieniać co 10 lat. Utrata cechy legalizacyjnej wodomierza ogrodowego skutkuje zawieszeniem rozliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej od ilości odprowadzonych ścieków.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2023 poz. 537 art. 27, ust. 6) tj. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.” (kwota szacunkowa, do zweryfikowania ostatecznie z instalatorem w miejscu wykonywania usługi
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Dariusz Łącki (2023-03-27 10:51:48)
Liczba odwiedzin: 1809

Stopka

Zamknij