Zasady montażu wodomierza ogrodowego (podlicznika)

Logo BIP
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
Cofnij


Zasady montażu wodomierza ogrodowego (podlicznika)

MONTAŻ WODOMIERZA - DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ - UZYSKANIE ZGODY ORAZ PROCEDURA MONTAŻU

Odbiorca usług , który ma zawartą umowę na dostawę wody i odbiór ścieków ze Średzką Wodą Sp. z o.o. ma prawo zamontować wodomierz odliczający wodę przeznaczoną na cele podlewania ogrodu przydomowego.  W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:
  1. Zwrócić się z pisemnym wnioskiem do naszego przedsiębiorstwa o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym propozycję lokalizacji przedmiotowego wodomierza (szkic) (usługa odpłatna).
  2. Następnie należy przygotować instalację ogrodową zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Koszt przygotowania instalacji ponosi Odbiorca.
  3. Zgłosić instalację do odbioru wnioskiem o czynności kontrolne. Po pozytywnej weryfikacji instalacji Odbiorca może zlecić Średzkiej Wodzie Sp. z o.o. montaż wodomierza ( z nakładką do odczytu zdalnego), który zamontowany zostanie jako wodomierz ogrodowy. Koszt urządzenia i usługi – zgodnie z cennikiem.
    Istnieje możliwość zamontowania wodomierza we własnym zakresie.
  4. Wodomierz powinien być przystosowany do odczytu zdalnego, zgodnie z systemem wdrożonym przez Średzką Wodę Sp. z o.o. dla Odbiorców z obszaru Gminy Środa Śląska. Specyfikacje techniczne wodomierzy kompatybilnych oraz szczegółowe informacje: Dział Obsługi Klientów tel.: 71 317 20 59.
    Po samodzielnym zamontowaniu wodomierza należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zaplombowanie wodomierza służącego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej (oraz zaprogramowanie nakładki do odczytu zdalnego) - koszt zgodnie z cennikiem. 
  5. W przypadku zakupu wodomierza niekompatybilnego z systemem  zdalnego odczytu funkcjonującego w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o. lub wodomierza bez możliwości montażu nakładki radiowej - obowiązuje abonament wynikający z obowiązującej taryfy.
  6. Na podstawie protokołu z plombowania Państwa wodomierz zostanie wprowadzony do bazy danych i będzie mógł służyć do odliczania wody bezpowrotnie zużytej.
UWAGA!: Wodomierz – podlicznik należy wymieniać co 5 lat. Nakładkę do odczytu zdalnego należy wymieniać co 10 lat. Koszty wymiany wodomierza ogrodowego ponosi Odbiorca.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2028, art. 27, ust. 6) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Dariusz Łącki (2023-03-27 10:51:48)
Liczba odwiedzin: 724

Stopka

Zamknij