Wodociągi

Logo BIP
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka


Menu główne


Sieć wodociągowa Spółka Średzka Woda w Środzie Śląskiej eksploatuje sieć wodociągową o długości 190,9 km, w tym sieć magistralną o długości 44,2 km i sieci rozdzielcze o długości 146,7 km. Sieć wodociągowa zasilana jest z trzech stacji uzdatniania wody: ZUW Szczepanów i SUW: Rzeczyca i Cesarzowice. Eksploatowana sieć zbudowana jest z następujących materiałów:

l.p Nazwa materiału % ogólnej długości sieci
1. Żeliwo szare 18%
2. Stal 6%
3. PVC 39%
4. PE 37%

Mając na uwadze obecny stan techniczny niektórych odcinków wodociągowych sieci magistralnych i rozdzielczych – których wiek niejednokrotnie przekracza ponad 60 lat – zachodzi konieczność wymiany dotychczasowych sieci wykonanych ze stali i żeliwa – na rurociągi wykonane z materiału znacznie trwalszego tj. rur PEHD. Część zadań dotyczących przebudowy wodociągowej sieci rozdzielczej - zaplanowana jest do realizacji jako roboty towarzyszące wykonywane podczas budowy odcinków kanalizacji deszczowej w pasach drogowych.

Do modernizacji wytypowano odcinki sieci, na których wystąpiła największa ilość awarii. Przewiduje się realizację elementów spinających w celu zamknięcia pierścieni dystrybucyjnych, co w istotny sposób wpłynie na zwiększenie niezawodności systemu dzięki zapewnieniu dwustronnego zasilania w wodę.

Spółka na przełomie 4 lat planuje opomiarować 100 % odbiorców usług wodociągowych wodomierzami ze zdalnym odczytem, za pomocą których będą mogli oni stale monitorować własne zużycie wody, co motywuje  do oszczędnego zużycia wody. Do tej pory udało się opomiarować ponad 20% odbiorców. Ze strony dostawcy usług – Średzka Woda  Sp. z o.o. planuje kontynuować na terenie Miasta i Gminy Środa Śląska swoją politykę w zakresie rozwoju monitoringu procesów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, celem poprawy jakości i bezpieczeństwa swoich usług, zminimalizowania strat w sieci oraz zmniejszenia awaryjności urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Obecnie 90% obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych objętych jest centralnym monitoringiem przesyłającym dane do centralnej dyspozytorni.

Spółka zamierza rozbudowywać system o kolejne punkty monitorujące na sieci poprzez montowanie urządzeń do pomiaru przepływu i ciśnienia z przekazem do jednostki centralnej. Spółka prowadzi działania zmierzające do zwiększenia skuteczności wykrywania nieszczelności wodociągów i kanałów, co przyczynia się do zmniejszenia strat w sieci. Spółka planuje zakupić urządzenia do lokalizacji trasy rurociągu (traser) oraz lokalizacji wycieków (korelator), sondom do wykrywania nieszczelności sieci wodociągowych oraz kamerę do inspekcji kanałów i urządzenie zadymiające. Tym samym Spółka  będzie w stanie w sposób precyzyjny określić miejsce powstania awarii ograniczając do minimum czas jej usunięcia.

Średzka Woda Spółka z o.o. – mając na uwadze położenie gminy Środa Śląska bezpośrednio przy aglomeracji wrocławskiej oraz bardzo dynamiczny rozwój tych terenów pod względem budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego –  czyni dynamiczne działania inwestycyjne mające na celu zapewnienie dostaw wody dla tych przedsięwzięć .

 

Liczba odwiedzin: 1799

Stopka

Zamknij