Stacje produkcji wody

Logo BIP
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka


Menu główne


Zakład i Stacje Uzdatniania Wody

Średzka Woda prowadząc działalności wodociągową wykorzystuje następujące obiekty:

  • Stacja Uzdatniania Wody w Rzeczycy – zasilająca miejscowości: Rzeczyca, Brodno, Zakrzów, Słup, Kobylniki, Lisiny, Odyniec, Szczepanów (część do skrzyżowania),
  • Zakład Uzdatniania Wody w Szczepanowie zasila miejscowości:  Środa Śląska,  Bukówek, Chwalimierz, Ciechów, Jastrzębce, Jugowiec, Juszczyn, Komorniki, Kryniczno, Lipnica, Ogrodnica, Pęczków, Proszków, Przedmoście, Szczepanów, Święte, Wojczyce, Wrocisławice
  • Stacja Uzdatniania Wody w Cesarzowicach – zasila miejscowości:  Cesarzowice, Gozdawa, Kulin, Rakoszyce, Michałów, Ciechów (część południowa).

W związku z dynamicznym rozwojem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem na zapewnienie dostaw wody – należy unowocześnić technologię uzdatniania wody w Zakładzie Uzdatniania Wody w Szczepanowie oraz zwiększyć możliwości dostaw wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Cesarzowicach.

W celu ochrony ujęć wody zasilających Zakład Uzdatniania Wody w Szczepanowie, konieczne jest zapewnienie alternatywnych dostaw wody dla terenów północnych dzielnic miasta Środa Śląska oraz obrębów Komorniki i Święte. W związku z tym planuje się:

  • budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wojczycach, opierającej swoje funkcjonowanie o ujęcia czwartorzędowe i trzeciorzędowe, z możliwością zapewnienia dostaw wody   w ilości 100 m3 na godzinę, z terminem realizacji do końca 2027 roku,
  • budowę dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz ze zbiornikami magazynującymi wodę w obrębie miejscowości Szczepanów i Komorniki. Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie wymaganych ilości wody, dostarczanej pod odpowiednim ciśnieniem dla terenów, na których działają już zakłady przemysłowe (tj. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna).
Liczba odwiedzin: 1664

Stopka

Zamknij