Aktualności

Logo BIP
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka


Menu główne


Kontrola kanalizacji w Jastrzębcach

28 marca 2023
W pierwszej połowie miesiąca marca b.r. , Spółka Średzka Woda przeprowadziła kontrolę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Jastrzębce - pod kątem wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej wód opadowych z rynien, punktów odwodnienia i studzienek deszczowych zlokalizowanych na terenie każdej nieruchomości podłączonej do kanalizacji.
Do kontroli wykorzystywany był tzw. zadymiacz, który pozwala sprawdzić czy ścieki deszczowe z posesji wpływają do kanalizacji sanitarnej. Wytwornica dymu produkuje białą mgłę z roztworu płynu z odpowiednimi atestami do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.

Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Metoda polega na wtłoczeniu dymu do studzienki kanalizacyjnej na sieci ulicznej, który następnie znajduje ujście w rynnach, jeżeli są podłączone do przewodów sanitarnych.
W wyniku kontroli stwierdzona dwa przypadki odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej na 65 skontrolowanych posesji.

Średzka Woda Sp. z o.o. przypomina , że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami), zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W przypadku stwierdzenia podłączenia do przyłącza kanalizacyjnego, instalacji służących do odwadniania dachów lub terenu , wówczas przyłącze kanalizacyjne jako wykonane niezgodnie z przepisami prawa i podlega unieczynnieniu.
Należy podkreślić , że podczas intensywnych opadów deszczu do oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej , występuje znaczne zwiększenie dopływu ścieków wymieszanych z wodą deszczową. Ilość ta dochodzi do granic maksymalnej przepustowości oczyszczalni i może wpłynąć negatywnie na efekty oczyszczania.

W związku z powyższym, Spółka będzie coraz częściej przeprowadzać regularne kontrole przyłączy kanalizacyjnych .

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Dariusz Łącki (2023-03-28 15:37:32)
Informację zmodyfikował(a): Dariusz Łącki (2023-05-16 21:11:19)
Liczba odwiedzin: 1524

Stopka

Zamknij